Esiopetus Luopioisissa

EsiopetusHeader

Luopioisten kirkonkylän esiopetus sijaitsee koulun yhteydessä, Rajalantien puoleisessa päädyssä. Syksyllä 2022 ryhmässä on 19 lasta sekä varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen hoitaja ja ohjaaja. Meillä on koululla monipuoliset tilat kahdessa kerroksessa.

Ulkoilemme pääosin koulun pihassa sekä lähiympäristöä hyödyntäen. Lähiympäristön lisäksi hyödynnämme pihapiiristä löytyvää kirjastoa sekä liikuntahallia viikoittain.  Ruokailemme koulun ruokalassa, joten koulurakennus tulee varsin nopeasti myös eskarilaisille tutuksi.

EsiopetusTavoitteet

Luopioisten kirkonkylän esiopetus valikoitui mukaan vuonna 2021 alkaneeseen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Meillä esiopetusta järjestetään siis kahden ikäluokan opetuksena. Kokeilu kestää kevätkauden 2024 loppuun.  

Esiopetuksen toiminnan tavoitteet määrittyvät valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteiden sekä vastaavien paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Eskarissa ei aseteta tavoitteita lasten osaamiselle vaan tavoitteet asetetaan ryhmän pedagogiselle toiminnalle niin, että ne tukevat lapsen kasvua ja oppimista jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana, edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja leikin ja myönteisten oppimiskokemusten kautta. Erityisesti tunnetaitojen harjoittelu nousee arjessa vahvasti esiin. Leikki eri muodoissaan on kuitenkin keskeisin osa esiopetusta. Eskaripäivä pitääkin aina sisällään paljon leikkiä niin sisällä kuin ulkona sekä päivittäin vaihdellen erilaisia oppimistilanteita niin koko ryhmän kesken kuin pienryhmätoimintana toteutettuna.

Esiopetusaika on päivittäin neljä tuntia. Tämän jälkeen osa lapsista jatkaa päivää täydentävässä varhaiskasvatuksessa tässä eskarilla ja osa Aitoon päiväkodissa. Tämän lisäksi järjestämme eskarilla koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

EsikouluHenk